Kodeks Etyki dla GSG Towers i Stoczni Gdańsk

Data: 15.03.2018

Zarządy GSG Towers i Stocznia Gdańsk postanowiły wprowadzić wspólny dla obu spółek Kodeks Postępowania Etycznego.

Według dokumentu dla obu spółek priorytetem jest prowadzenie działalności produkcji i malowania konstrukcji stalowych typu on-shore i off-shore oraz prefabrykacji i usług dla przemysłu okrętowego w sposób odpowiedzialny i godny zaufania.

„Chcemy, aby nasze otoczenie postrzegało nas w taki właśnie sposób. Naszą ambicją jest być podmiotem, który w sposób otwarty i precyzyjny komunikuje przyjęte przez siebie wartości i zasady postępowania” – mówi się w Kodeksie.

Kodeks został utworzony w oparciu o cztery zasady definiujące etykę spółek: uczciwość, szacunek, sprawiedliwość, odpowiedzialność. Dokument ten określa kierunek działań służących kształtowaniu postaw pracowniczych, a także oddziaływaniu na sposób budowania relacji z otoczeniem, w którym spółki funkcjonują zgodnie z koncepcją Corporate Social Responsibility (CSR) .

Kodeks postępowania etycznego adresowany jest do wszystkich zatrudnionych w GSG Tower Sp. z o.o. i Stoczni Gdańsk S.A., niezależnie od zajmowanego stanowiska, stażu pracy, formy zawartej umowy, wymiaru etatu i zakresu powierzonej odpowiedzialności. Postanowienia kodeksu skierowane są ponadto do klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy/wspólników oraz pozostałych interesariuszy działających w otoczeniu spółek.

Pełny tekst Kodeksu dostępny jest do pobrania niżej.                         

Ponadto w najbliższym czasie przewiduje się odpowiednie szkolenie i omówienie treści Kodeksu z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych spółek. Osobą  odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu wdrożenia  Kodeksu jest pani Karolina Wyskiel.

Pliki do pobrania

poprzedni wpis następny wpis