Magazyny gotowych sekcji wież wiatrowych

Obecnie dysponujemy składowiskami o łącznej powierzchni około 4 ha. Składowisko obsługują obecnie dwie suwnice mobilne zsynchronizowane drogą radiową i sterowane z jednego pulpitu sterowniczego. Taka metoda umożliwia sprawny transport ogromnych części wież np. między halą produkcyjną a malarnią lub z malarni na miejsce magazynowania i załadunku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MAGAZYNACH