Dziedzictwo

nasza historia

Stocznia Gdańsk S.A. jest znana na całym świecie jako producent statków. W przeszło 70–letniej historii zbudowaliśmy dla armatorów z całego świata ponad 1000 jednostek pełnomorskich o różnym typie i zastosowaniu.

Historia Stoczni Gdańskiej sięga roku 1844 wraz z powstaniem Królewskich Zakładów Budowy Korwet. Dwadzieścia siedem lat później stocznię przejęły Prusy, a nazwę zmieniono na Kaiserliche Werft. W 1890 roku obok stoczni powstał drugi zakład – Schichau Werft (Stocznia Schichaua). Nowa firma budowała statki transportowe, pasażersko – transportowe, pasażerskie oraz okręty wojenne. Podczas II Wojny Światowej obie stocznie pracowały na rzecz Marynarki Niemieckiej.
Po wojnie stocznie gdańskie były w dużym stopniu zniszczone. Po ich połączeniu przyjęto nazwę „Stocznia Gdańska”. Pierwszy statek, rudowęglowiec „Sołdek” zwodowano 6 listopada 1948 roku. Został wykonany na zamówienie Polskiej Żeglugi Parowej. Dwa lata później Stocznia wykonała pierwsze zamówienie eksportowe. Był to rudowęglowiec „Pierwomajsk” dla rosyjskiego armatora Sudoimport. Przez wiele lat zakład budował statki głównie dla Związku Radzieckiego i armatorów z całego świata. W roku 1967 zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Stocznię Gdańską im. Lenina.

Podczas prywatyzacji firmy w 1990 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Skarb Państwa posiadał 61% udziałów, a reszta (39%) znalazła się w rękach pracowników stoczni. Od tej chwili zmieniła się również nazwa na Stocznię Gdańską SA.

Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza nie była łatwa dla Stoczni. Z powodu narastającego zadłużenia i niewypłacalności wobec kontrahentów w 1996 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ogłosiło upadłość spółki. Po ogłoszeniu upadłości, mimo odejścia wielu doświadczonych pracowników, produkcja statków nie została przerwana. W 1998 roku syndyk masy upadłościowej sprzedał funkcjonujący w pełni zakład Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej (będącej własnością Stoczni Gdynia S.A i firmy developerskiej EVIP Progress). Na bazie tego majątku powstała Stocznia Gdańska – Grupa Stoczni Gdynia S.A.

W sierpniu 2006 roku nastąpiło formalne wydzielenie Stoczni Gdańskiej z Grupy Stoczni Gdynia poprzez zmianę struktury własnościowej, statutu stoczni oraz jej nazwy. Nową nazwą stoczni jest obecnie Stocznia Gdańsk S.A. Rok później, w listopadzie 2007 roku, zakład został sprywatyzowany przez ukraińską spółkę ISD Polska przez przejęcie akcji i podwyższenie kapitału Stoczni. Od 2008 głównym udziałowcem Stoczni Gdańsk SA jest spółka Gdańsk Shipyard Group należąca do ukraińskiego przemysłowca Siergieja Taruty. Stocznia została w znacznej części ukierunkowana na budowę wież dla potrzeb farm wiatrowych poprzez siostrzaną spółkę GSG Towers sp. z .o., tracąc kompetencje w pozostałym zakresie.

W lipcu 2018 r. Agencja Rozwoju Przemysłu SA nabyła wszystkie udziały w Stoczni Gdańsk i GSG Towers. To wydarzenie jest początkiem wdrożenia nowego procesu rozwoju branży okrętowej, infrastruktury, budownictwa przybrzeżnego i wiatrowego na terenie Stoczni Gdańsk i GSG Towers. Program rozwoju ma na celu odtworzenie potencjału przemysłowego i wdrożenie innowacyjnych technologii i produktów. Aby osiągnąć cele programu, wprowadzono nowy podmiot, tj. Baltic Operator.

Baltic Operator jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupie ARP utworzoną w 2018 roku, zorganizowaną zgodnie z prawem polskim i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 735044. Baltic Operator zajmuje się aktywnym zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem firmy w szeroko rozumianej międzynarodowej branży stoczniowej, morskiej i wiatrowej, ściśle współpracując ze Stocznią Gdańsk i GSG Towers. Nowy podmiot koncentruje się w szczególności na rozwoju biznesu w kierunku nowoczesnych, złożonych produktów wytwarzanych w oparciu o najlepsze dostępne technologie i techniki zarządzania. Dzięki podwyższeniu kapitału spółka uzyskała środki finansowe niezbędne do realizacji założonego planu inwestycyjnego, mającego na celu odbudowę i poszerzenie potencjału przemysłowego grupy. Baltic Operator służy jako spoiwo organizacyjne i lider konsorcjum przemysłowego, integrując zarówno Stocznię Gdańsk, jak i GSG Towers, aby uzyskać efekt synergii, który będzie korzystny dla zdolności produkcyjnych konsorcjum i efektywności zarządzania. Ułatwi to również realizację planowanych inwestycji infrastrukturalnych, a także inwestycje w innowacyjne rozwiązania techniczne na rzecz jakości, terminowości i satysfakcji naszych klientów, co pozwoli nam konkurować na rynku globalnym.

W nowej konfiguracji Baltic Operator działa jako wiodący podmiot w grupie, korzystając z dostępu do nabrzeża, nowoczesnej płyty montażowej przy nabrzeżu, jednej z największych w Europie hal produkcych, nowoczesnych zrobotyzowanych linii spawalniczych i dużego obszaru produkcyjnego, który pozwala na realizację zadań z zakresu okrętownictwa, konstrukcji dla offshore, morskiej i lądowej energetyki wiatrowej oraz infrastruktury przeładunkowej.