Organizacja

o nas

O grupie

Baltic Operator jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. utworzoną w 2018 roku, zorganizowaną zgodnie z prawem polskim i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 735044. Baltic Operator zajmuje się aktywnym zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem firmy w szeroko rozumianej międzynarodowej branży stoczniowej, energetyki wiatrowej, offshore (oil & gas) oraz infrastruktury przeładunkowej, ściśle współpracując ze Stocznią Gdańsk i GSG Towers. Podmiot koncentruje się w szczególności na rozwoju biznesu w kierunku nowoczesnych, złożonych produktów wytwarzanych w oparciu o najlepsze dostępne technologie i techniki zarządzania.

Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 735044

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 957-11-06-653
Kapitał zakładowy i wpłacony 50 005 000,00 zł

Stocznia Gdańsk SA jest znana na całym świecie jako producent statków. W przeszło 70–letniej historii zbudowaliśmy dla armatorów z całego świata ponad 1000 jednostek pełnomorskich o różnym typie i zastosowaniu.

Stocznia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000059342

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 958-12-60-692
Kapitał zakładowy i wpłacony 451 669 310 zł

GSG Towers Sp. z o.o. To spółka wyspecjalizowana w produkcji wież wiatrowych, odpowiedzialna za sprzedaż i produkcję wież na terenie Stoczni Gdańsk przy wykorzystaniu infrastruktury stoczniowej. Firma ma na swoim koncie doświadczenie i współpracę z czołowymi światowymi producentami turbin wiatrowych.

GSG Towers Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335646

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 525-24-62-406
Kapitał zakładowy 60 333 000 zł

Zespół zarządzający

Wojciech Peret

Prezes Zarządu Baltic Operator,  GSG Towers oraz  Stoczni Gdańsk

Piotr Zdrojewski

Członek Zarządu Baltic Operator

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych GSG Towers

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Stoczni Gdańsk

Adam Krzemiński

Członek Zarządu Baltic Operator

Członek Zarządu GSG Towers

Wiceprezes Zarządu Stoczni Gdańsk

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza Baltic Operator Sp. z o.o.

Marcin Milewicz
Anna Dawidiuk
Adam Stolarz

 

 

Rada Nadzorcza Stoczni Gdańsk SA

Marcin Milewicz
Anna Łukaszewicz
Roman Gałęzewski

Rada Nadzorcza GSG Towers Sp. z o.o.

Adam Stolarz
Aneta Falecka
Michał Stępniewski
Ewa Orłowska

Dofinansowanie

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie – Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Nazwa inwestycji:
Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore”.

Innovative
Economy