Organizacja

o nas

O spółkach

Baltic Operator jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. utworzoną w 2018 roku, zorganizowaną zgodnie z prawem polskim i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 735044. Baltic Operator zajmuje się aktywnym zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem firmy w szeroko rozumianej międzynarodowej branży stoczniowej, energetyki wiatrowej, offshore (oil & gas) oraz infrastruktury przeładunkowej, ściśle współpracując ze Stocznią Gdańsk i GSG Towers. Podmiot koncentruje się w szczególności na rozwoju biznesu w kierunku nowoczesnych, złożonych produktów wytwarzanych w oparciu o najlepsze dostępne technologie i techniki zarządzania.

Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 735044

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 957-11-06-653
Kapitał zakładowy i wpłacony 70 105 000,00 zł

Stocznia Gdańska Sp. z o.o. zgodnie z przyjętą strategią w roku 2019, nie prowadzi obecnie działalności operacyjno-produkcyjnej. Do tych funkcji został wyznaczony inny podmiot, tj. Baltic Operator Sp. z o.o. Stocznia Gdańska Sp. z o.o. jest obecnie właścicielem nieruchomości, które użytkowanie są przez Baltic Operator Sp. z o.o.

Stocznia Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335646

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 525-24-62-406
Kapitał zakładowy 112 819 000, 00 zł

Zespół zarządzający

Adam Kowalski

Prezes Zarządu Baltic Operator Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

 

Magdalena Czuba-Wąsowska

Wiceprezes Zarządu Baltic Operator Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

 

Marcin Jackowicz

Wiceprezes Zarządu Baltic Operator Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

 

 

Przemysław Szewczyk

Wiceprezes Zarządu Baltic Operator Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Baltic Operator Sp. z o.o.

Marcin Milewicz – Przewodniczący
Anna Horobowiec – Sekretarz
Weronika Waszkowska-Borciuch – Członek
Michał Wrona – Członek
Izabela Liszewska – Zielińska – Członek

Rada Nadzorcza Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

Jakub Lechowicz – Przewodniczący
Aneta Falecka – Członek
Monika Cichobłazińska – Członek