Organizacja

o nas

O grupie

Baltic Operator jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. utworzoną w 2018 roku, zorganizowaną zgodnie z prawem polskim i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 735044. Baltic Operator zajmuje się aktywnym zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem firmy w szeroko rozumianej międzynarodowej branży stoczniowej, energetyki wiatrowej, offshore (oil & gas) oraz infrastruktury przeładunkowej, ściśle współpracując ze Stocznią Gdańsk i GSG Towers. Podmiot koncentruje się w szczególności na rozwoju biznesu w kierunku nowoczesnych, złożonych produktów wytwarzanych w oparciu o najlepsze dostępne technologie i techniki zarządzania.

Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 735044

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 957-11-06-653
Kapitał zakładowy i wpłacony 61 105 000,00 zł

Stocznia Gdańska Sp. z o.o. To spółka wyspecjalizowana w produkcji wież wiatrowych, odpowiedzialna za sprzedaż i produkcję wież na terenie Stoczni Gdańsk przy wykorzystaniu infrastruktury stoczniowej. Firma ma na swoim koncie doświadczenie i współpracę z czołowymi światowymi producentami turbin wiatrowych.

Stocznia Gdańska Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335646

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 525-24-62-406
Kapitał zakładowy 112 819 000, 00 zł

Zespół zarządzający

Artur Wojciechowski

Wiceprezes Zarządu Baltic

Operator Sp. z o.o.,

Prezes Zarządu Stoczni Gdańskiej Sp. z o.o.

Marek Gorzelewski

Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Baltic Operator Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Baltic Operator Sp. z o.o.

Marcin Milewicz
Anna Dawidiuk
Adam Stolarz

 

 

Rada Nadzorcza Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

Jakub Lechowicz

Aneta Falecka

Ewa Orłowska

Piotr Żbikowski