WIEŻE WIATROWE ONSHORE&OFFSHORE

Dysponujemy najwydajniejszą w Polsce linią do produkcji wież dla elektrowni wiatrowych. W 2011 roku zapoczątkowano budowę dodatkowego ciągu produkcyjnego, który docelowo zwiększyła wydajność fabryki.  Dzięki rozbudowie fabryka wież pracująca na terenie stoczni jest jedną z największych w Europie. Już dziś według niezależnych ocen jesteśmy jednym z pięciu najlepszych producentów wież na świecie. Baltic Operator sukcesywnie zwiększa produkcję wież wiatrowych. W 2020 roku dostarczyliśmy naszym klientom 92 wieże wiatrowe, zaś w 2021 roku już 142 sztuki. W 2022 roku nasza spółka planuje wyprodukować około 170 wież.
Nasze sekcje lądowych wież wiatrowych dostarczamy na rynek krajowy oraz rynki zagraniczne, do krajów takich jak: Szwecja, Niemcy i Belgia.  

Parametry techniczne produkowanych wież wiatrowych zależą głównie od szczegółowej specyfikacji przedstawionej przez klientów. Wysoka łatwość przystosowania jak również duża elastyczność naszych możliwości produkcyjnych umożliwia nam produkcję wież wiatrowych zgodnie z szerokim zakresem technicznych specyfikacji.

1/13
Lorem ipsum
dolor sit amet,
Gdańsk, PL

TECHNOLOGIA PRODUKCJI

Zwijarki do blachy grubej

Firma dysponuje specjalistycznymi urządzeniami do zwijania blachy grubej. Najnowsza i największa z nich to duża zwijarka – MCB 3090WT. To jedna z największych maszyn na terenie stoczni i jedna z kilku tego typu maszyn w Polsce. Zadaniem zwijarki jest przygotowanie podstawowych elementów do budowy wież wiatrowych, tzw. zwijek, z których montowane są większe sekcje. Główne parametry zwijarki MCB 3090WT :

Zwijarka ta jest drugim tego typu urządzeniem w naszym zakładzie, pierwsza jest urządzeniem mniejszym typu MCB 3070WT. 

Technologie spawalnicze

Stosujemy nowoczesne metody spawania:

Główne procesy spawania odbywają się przy zastosowaniu urządzeń do spawania półautomatycznego i automatycznego, co zapewnia wysoką jakość, wydajność procesu produkcji oraz dbałość o środowisko pracy. GSG Towers dysponuje obecnie 11 słupowysięgnikami do spawania półautomatycznego. To największy tego rodzaju park maszynowy w Polsce. 

Nowoczesne metody konserwacji i malowania

Dzięki nowoczesnym urządzeniom malarskim w jakie wyposażona jest Linia Konserwacyjno – Malarska oferujemy malowanie farbami epoksydowymi wysokocynkowymi z możliwością metalizacji dla lepszej ochrony – zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi. 

Stanowiska wyposażeniowe

Wszelkiego rodzaju instalacje oraz montaż wyposażenia wewnętrznego oraz zewnętrznego wykonywany jest w naszych halach produkcyjnych.

Polityka jakości

Zintegrowana Polityka Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Baltic Operator jako lider na rynku produkcji lądowych oraz morskich konstrukcji stalowych.

Naszym priorytetem jest prowadzenie działalności w zakresie produkcji i malowania konstrukcji stalowych typu onshore i offshore oraz prefabrykacji i usług cięcia i gięcia elementów konstrukcji stalowych w sposób bezpieczny zarówno dla ludzi jak i dla środowiska z zachowaniem wysokiej jakości procesu produkcji.

Aby w sposób zrównoważony tworzyć wartość produktu oraz efektywnie budować zaufanie:

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zgodnym z wymaganiami norm:
PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834-2, PN EN 1090, ISO 45001, PN-EN ISO 14001

Jakość i bezpieczeństwo jest integralną częścią zasad produkcji. W naszej Organizacji zobowiązaniem jest nigdy nie iść na kompromis w zakresie bezpieczeństwa oraz zgodności i jakości naszych produktów i usług. Zobowiązujemy się również chronić środowisko i zapobiegać jego zanieczyszczeniu. Nasze cele to:

 

  • dbałość o poziom zadowolenia naszych Klientów poprzez spełnianie wymagań kontraktowych oraz norm odniesienia,
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i procesów poprzez wyznaczanie i monitorowanie celów,
  • ciągłe i systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności personelu w zakresie Jakości, BHP i OŚ,
  • stawianie BHP jako najwyższy priorytet i dążenie do stałej poprawy stanu BHP,
  • spełnienie wymagań prawnych i innych w zakresie; BHP i OŚ,
  • zapobieganie zdarzeniom wypadkowym i chorobom zawodowym eliminując zagrożenia oraz ograniczając ryzyko zawodowe poprzez monitoring i analizę stanu BHP,
  • racjonalne wykorzystanie surowców i mediów
  • minimalizacja odpadów technologicznych poprzez optymalizację produkcji oraz ich staranną segregację
  • dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko (w tym prawidłowe przechowywanie substancji chemicznych)

W tym kontekście zobowiązujemy się do zapewnienia wymaganego przywództwa i zasobów, oraz zapewniamy, że Polityka Jakości, BHP i Środowiska będzie corocznie weryfikowana i przekazywana pracownikom i stronom trzecim.