Baltic
Operator

Aktualności

Sprawdź co nowego
Data dodania: 06.08.2021

Mamy projekt !

Jakość złączy spawanych to jeden z priorytetów w procesie rozwoju, usprawniania i cyfryzacji naszej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. W ramach działań ulepszania procesów produkcyjnych podjęliśmy …

O grupie

Poznaj nas

Doświadczenie

Baltic Operator Sp. z o.o. jest częścią Grupy Przemysłowej Baltic.

Baltic Operator zajmuje się aktywnym zarządzaniem, optymalizacją i rozwojem firm w szeroko rozumianej międzynarodowej branży stoczniowej, energetyki wiatrowej, offshore (oil & gas) oraz infrastruktury przeładunkowej, ściśle współpracując i korzystając z doświadczenia Stoczni Gdańsk S.A. i Stocznia Gdańska Sp. z o.o.

Lider

Jako lider industrialnego konsorcjum Baltic Operator w szczególności  koncentruje się w na rozwoju biznesu w kierunku nowoczesnych, złożonych produktów wytwarzanych w oparciu o najlepsze dostępne technologie i techniki zarządzania.

Więcej o nas
Stocznia
Gdańska

Bezpieczeństwo

SAFETY FIRST

Zintegrowana Polityka Jakości, BHP i Ochrony Środowiska

Dla naszych Spółek priorytetem jest prowadzenie działalności w zakresie produkcji i malowania konstrukcji stalowych typu onshore i offshore oraz prefabrykacji i usług cięcia i gięcia elementów konstrukcji stalowych w sposób bezpieczny zarówno dla ludzi jak i dla środowiska z zachowaniem wysokiej jakości procesu produkcji.

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, zgodnym z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001, PN EN ISO 3834-2, PN EN 1090, ISO 45001, PN-EN ISO 14001

dowiedz się więcej

Bałtycka Akademia Rozwoju

Szkolenia i egzaminy

O firmie

Bałtycka Akademia Rozwoju jest ukierunkowana na służenie rozwojowi kompetencji pracowników przemysłu. Jako wydział szkoleniowy Baltic Operator kontynuuje tradycje Grupy Szkoleniowej Stoczni Gdańsk, wieloletniego lidera w kształceniu spawaczy i monterów na terenie Pomorza, a przede wszystkim pragnie wyznaczać nowe trendy w rozwoju sektora konstrukcyjno-stoczniowego.

Misją Akademii jest promocja zatrudnienia w branży przemysłowej oraz szerzenie idei rozwoju indywidualnego na tego typu stanowiskach. Akademia stawia sobie za cel popularyzację nauki przez całe życie i podkreśla istotę realizacji zawodowej poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, dostosowanego do potrzeb, zarówno zainteresowanych, jak i dynamicznie zmieniającego się rynku.

Baltic Operator kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo i higienę pracy. W nowoczesnym zakładzie produkcyjnym, który chce zaistnieć na rynku międzynarodowym, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ma ogrmone znaczenie. Priorytetem Akademii jest zaszczepienie w świadomości pracowników płynących z tego korzyści.

Bałtycka Akademia Rozwoju znajduje się przy hali produkcyjnej Stoczni Gdańsk i GSG Towers, dzięki czemu wyróżnia się wśród konkurentów bogatym wyposażeniem i profesjonalną kadrą. Wykładowcy i instruktorzy przedmiotów zawodowych rekrutowani są spośród kadry inżynieryjno-technicznej Baltic Operator.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.akademiastocznia.pl

 

szkolenia akademia stocznia

Dotacje na innowacje

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dofinansowanie UE

GSG Towers Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie Projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w ramach poddziałania 4.5.1 Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym działania 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Wartość realizowanego projektu to 178 357 496,16 PLN, a pozyskana kwota dofinansowania w ramach tego projektu wyniosła 48 147 799, 80 PLN

Baltic Operator Sp. z o.o. pozyskała dofinansowanie Projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore przeznaczonych dla przemysłu morskiego” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne). Projekt jest realizowany od września 2020 roku do lutego 2023 roku we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wartość realizowanego projektu jest oszacowana na kwotę 5 073 512,68 PLN, a pozyskane dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach tego projektu wyniesie 3 727 581, 56 PLN.

 

Unia Europejska: www.europa.eu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony

dofinansowanie UE

Stocznia 4.0

Stocznia 4.0 Nowy Początek

Stocznia 4.0 to projekt transformacji technologicznej i organizacyjnej, który obejmuje cyfryzację produktów i usług. Jest to obecnie nasz główny priorytet strategiczny nad którym intensywnie pracujemy. Odpowiednie umiejętności i zasoby ludzkie to ważne, składowe elementy tego procesu.

 

Transformacja Cyfryzacja

Kariera

dołącz do naszego zespołu

W związku z ciągłym rozwojem firmy obecnie poszukujemy pracowników.

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy oraz dowiedz się, jakie jeszcze dodatkowe korzyści na Ciebie czekają.

 

Oświadczenie

Informujemy, iż Stocznia Gdańska Sp. z o.o., ani Baltic Operator sp. o.o. nie prowadzą rekrutacji za pośrednictwem zagranicznych agencji i ostrzegają, że ogłoszenia o rzekomej rekrutacji publikowane m.in. na stronie eurojobmarket.com oraz OLX, z numerem kontaktowym +380687208598 mogą stanowić próbę oszustwa i wyłudzenia pieniędzy.

Aktualne oferty pracy poznaj nas
Pracuj
z nami

Dla dostawców

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży  (OWU) zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży i reklamacji. Szczegółowe zapisy znajdą Państwo w linku: OWU umowa sprzedaży

 

OWU

Skontaktuj się z nami

z chęcią pomożemy
Szef Sprzedaży – Wieże Wiatrowe

Jakub Wnuczyński
tel.: +48 503 480 263
jakub.wnuczynski@gpbaltic.pl

Szef Sprzedaży –  Okrętownictwo

Małgorzata Baczyńska
tel.: +48 508 008 527
malgorzata.baczynska@gpbaltic.pl

Szef Sprzedaży – Konstrukcje Stalowe Offshore&Onshore

Krzysztof Mikołajczyk
tel.:+48 605 051 088
krzysztof.mikolajczyk@gpbaltic.pl

Szef Zakupów

Maciej Lament
tel.:+48 503 480 211
maciej.lament@gpbaltic.pl

Biuro Zarządu

biuro_zarzadu@gdanskshipyard.pl

Polityka prywatności

sprawdź