Plan połączenia spółek

Data: 30.06.2020

Stocznia Gdańska Sp. z o.o. oraz Stocznia Gdańsk S.A.

Zarząd spółki Stocznia Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Zarząd Stoczni Gdańsk S.A z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 498 i następne Kodeksu Spółek Handlowych ogłaszają, że dnia 30 czerwca 2020 roku został uzgodniony przez obie ww. spółki Plan połączenia spółki Stocznia Gdańska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Stocznia Gdańsk S.A. (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępniają przedmiotowy Plan połączenia do publicznej wiadomości.

poprzedni wpis następny wpis