Polityka Prywatności ma na celu w sposób przejrzysty przedstawić Państwu stosowane przez Nas sposoby gromadzenia, wykorzystywania oraz udostępniania danych osobowych, które podaliście Państwo w trakcie korzystania z Naszego Serwisu oraz stanowi realizację wymogów stawianych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www funkcjonującego pod adresem: https://gdanskshipyard.pl/ (zwany dalej Serwisem).
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 735044, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 957-11-06-653; REGON 38048139600000, Kapitał zakładowy i wpłacony 61 105 000,00 zł.
 3.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez Adres e- mail:      lub pisemnie na adres Administratora wskazany w pkt 1 Polityki.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. W czasie korzystania z Serwisu https://gdanskshipyard.pl/ Użytkownicy mają możliwość przekazywania Administratorowi danych osobowych, które umożliwiają ich identyfikację (np.: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu). Podanie takich danych jest wymagane podczas przesyłania formularza kontaktowego.  Użytkownicy mogą też za pomocą Serwisu aplikować na wybrane stanowisko. W tym celu powinni uzupełnić właściwy formularz aplikacyjny i podać wymagane dane (imię, nazwisko, dane do kontaktu, wybrane stanowisko, cv). Podanie danych niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji jest obowiązkowe, ponieważ odbywa się na podstawie przepisów prawa. W pozostałym zakresie dobrowolne. Strona korzysta z Plików cookies, które również zbierają określone dane o Użytkowniku w celu  zapewnienia sprawnego funkcjonowania strony, a także marketingowych i statystycznych, więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Pliki cookies”. 

Podstawa  i cele przetwarzania danych osobowych oraz środki bezpieczeństwa

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach są:

Podanie danych kontaktowych w przesłanym mailu lub wypełnionym formularzu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Administratorowi ustosunkowanie się do pytania Użytkownika.

Jeśli wykażą Państwo zainteresowanie współpracą z Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20, współadministratorem Państwa danych będzie Grupa Przemysłowa Baltic (z siedzibą: ul. Na Ostrowiu 15/20, 80-873 Gdańsk).

Więcej na temat współadministrowania danymi w ramach funkcjonowania Grupy Przemysłowej znajdą Państwo pod linkiem https://gpbaltic.pl/polityka-prywatnosci/

W celu zapoznania się z klauzulą informacyjną dla naszych Klientów i Kontrahentów prosimy kliknąć w poniższy link https://gpbaltic.pl/polityka-prywatnosci/

Uprawnienia, odbiorcy danych, okres ich przetwarzania oraz przekazywanie danych do krajów trzecich

Pliki Cookies

 1. Na stronie internetowej  https://gdanskshipyard.pl/  Administrator używa pików cookies, które pozwalają dostosować treść  w serwisie do potrzeb Użytkownika, usprawnić działanie strony internetowej oraz analizować ruch na stronie. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, są to pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookies zawierają m. in. takie dane jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik, by połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej. Pliki cookies mogą przechowywać również unikalny numer identyfikujący urządzenie końcowe Użytkownika.
 2. Pliki cookies stosowane na stronie  https://gdanskshipyard.pl/ są używane w następujących celach:
 3. zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym Administrator może lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,
 4. zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,
 5. optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),
 6. reklamowym,
 7. zapewnienia równomiernego obciążenia serwerów,
 8. obsługi sesji użytkownika,
 9. zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.
 10. Jeżeli Użytkownik  nie wyraża zgody na korzystanie przez Administratora z plików cookies albo chce ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może zrezygnować z korzystania ze strony internetowej, zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub skorzystać z narzędzia do zmiany ustawień plików cookies na stronie.
 11. Użytkownik może  w każdym czasie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies, w szczególności zablokować automatyczną obsługę plików cookies (w całości lub w części).
 12. Administrator informuje, że ograniczenie lub wyłączenie stosowanych  plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej  https://gdanskshipyard.pl
 13. 6 Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):0

w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge

17. Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunąć swoje dane z naszej bazy w Analytics Korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Każdy Użytkownik ma możliwość w każdej chwili zmienić ustawienia na Swoim koncie Google, by ograniczyć emisję reklam, które są mu wyświetlane https://myaccount.google.com/privacy#ads w sekcji Ustawienia reklam.

Profile w mediach społecznościowych

 1. W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profil na portalu społecznościowym Linkedin. Za jego prowadzenie  odpowiedzialność ponosi Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 na zasadach określonych poniżej. Na stronie https://gdanskshipyard.pl/ umieszczona jest wtyczka do naszego profilu.  Informujemy, że poprzez kliknięcie w nią, Użytkownik zostanie przeniesiony na portal Linkedin, który przetwarza dane jako odrębny administrator na zasadach określonych w polityce, dotyczącej sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Serwis Linkedin dostarczany jest przez LinkedIn Corporation, z siedzibą  1000 W Maude , Sunnyvale, CA 94085, US, należy do grupy Microsoft.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis dostępne są pod adresem Polityka ochrony prywatności LinkedIn.
 2. Informujemy, że poprzez kliknięcie we wtyczkę Linkedin dane Użytkownika w postaci adresu IP oraz  identyfikatora  przeglądarki mogą zostać przekazane do właściciela  tego portalu.
 3. Zwracamy uwagę, że Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20 nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez administratora portalu Linkedin, w tym  w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników.
 4. Baltic Operator sp. z o.o jest administratorem jedynie tych danych osobowych Użytkowników Linkedin, które są zbierane w związku z prowadzeniem profilu np. w ramach prowadzonej komunikacji z Użytkownikami i są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszego profilu nie będzie archiwizowana poza serwisem Linkedin, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszym profilu odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
  • art. 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami –  chęcią zawarcia z nami umowy, 
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi  komunikatu o usłudze, promocji, którą Użytkownik jest / może być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.
 5. Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie, z uwzględnieniem przypadków dotyczących dochodzenia ewentualnych roszczeń.  W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez Linkedin tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji, podlega retencji na zasadach określonych polityką  Linkedin.  Na zasadach określonych w RODO każdy Użytkownik profilu Baltic Operator posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
  • prawo do ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała odpowiednia podstawa i możliwość),
  • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
  • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, jeśli to ona była podstawą przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej wycofaniem.

W przypadku jakichkolwiek żądań w zakresie przetwarzania danych prosimy o kontakt na adres podany w pkt 3.

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem profilu (Baltic Operator ) a Użytkownikiem portalu społecznościowego  jest w pełni dobrowolne.

Baltic Operator sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Na Ostrowiu 15/20, jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby stosowane środki fizyczne, techniczne i organizacyjne  zapewniały ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.