Informacja o połączeniu spółek

Data: 01.02.2021

Spółka Stocznia Gdańska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (nr KRS: 0000335646) informuje, że w dniu 04 stycznia 2021r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu połączenia spółki Stocznia Gdańska Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS nr: 0000335646, jako spółki przejmującej ) ze spółką Stocznia Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku (KRS nr: 0000059342, jako spółki przejmowanej). Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku spółki Stocznia Gdańsk S.A. (spółka przejmowana) na spółkę Stocznia Gdańska Sp. z o.o. (spółka przejmująca).


Tym samym spółka Stocznia Gdańska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki Stocznia Gdańsk Spółka Akcyjna jako spółki przejmowanej oraz przejęła jej aktywa i pasywa.

poprzedni wpis następny wpis