Baltic Operator z odczytem na Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących

Data: 25.10.2022

W dniach 17-20 października 2022 roku w Kołobrzegu na 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących odbyła się pierwsza publiczna prezentacja wybranych wyników projektu B+R realizowanego przez Baltic Operator wraz z Partnerami (tj. Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie).

Projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie w Baltic Operator Sp. z o.o. modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych off-shore i on-shore dla przemysłu morskiego” jest realizowany od 2020 roku i dofinansowywany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania przemysłowe i prace eksperymentalne zostaną zakończone w 2023 roku, w którym planowane jest rozpoczęcie wdrażania i komercyjnej eksploatacji opracowanych rozwiązań.

Na konferencji przedstawiony został artykuł naukowy pt. „Modelowe rozwiązania skanerów UT/PA do badań spawów dla wież wiatrowych, sekcji płaskich oraz konstrukcji wielkogabarytowych offshore i onshore”, który wśród 39 artykułów został zakwalifikowany przez Komitet Naukowy Konferencji do grupy 5 artykułów nominowanych do nagrody Instytutu Spawalnictwa. Artykuł został opublikowany w Kwartalniku Naukowo-Technicznym „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” 1-4/2022 na stronach 89-92.

Podczas Konferencji miała także miejsce wystawa stanowiąca ekspozycję najnowocześniejszej aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli. Wystawa została przygotowana przez 19 przodujących w branży instytucji badawczych, naukowych i producentów. Wystawcą był także Baltic Operator, a jego ekspozycja dotycząca doświadczeń związanych z zaawansowanymi badaniami ultradźwiękowymi metodą Phased-Array cieszyła się zainteresowaniem uczestników Konferencji.

poprzedni wpis następny wpis