Baltic Operator darczyńcą, który wsparł ideę nadania sztandaru KM PSP

Data: 17.10.2023

6 paździenika br. na Długim Targu w Gdańsku miała miejsce uroczystość „Nadania sztandaru” Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
Baltic Operator był jednym z darczyńców, którzy wsparli ideę nadania sztandaru KM PSP  w Gdańsku. Fakt bycia przez nas darczyńcą został udokumentowany na pamiątkowej tablicy, na której widoczna jest informacja o darczyńcach – wymienieni są na niej Pan Andrzej Strzeboński, Wiceprezes Zarządu Baltic Operator oraz Pani Katarzyna Kwiatkowska, Dyrektor Techniczny i Prokurent w Baltic Operator.
Na uroczystości spółkę Baltic Operator reprezentowali Pani Katarzyna Kwiatkowska i Pan Marek Bączkowski – Prokurenci w Baltic Operator sp. z o.o.

poprzedni wpis następny wpis