Mamy projekt!

Data: 06.08.2021

Jakość złączy spawanych to jeden z priorytetów w procesie rozwoju, usprawniania i cyfryzacji naszej produkcji wielkogabarytowych konstrukcji stalowych. W ramach działań ulepszania procesów produkcyjnych podjęliśmy realizację projektu badawczo-rozwojowego (B+R) dotyczącego zaawansowanych metod badań ultradźwiękowych złączy spawanych. Realizacja projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie modelowego systemu ekspertowego opartego na zaawansowanym systemie UT/Phased-Array (UT/PA) do monitorowania procesu produkcyjnego i diagnostyki wielkogabarytowych spawanych konstrukcji stalowych #offshore i #onshore przeznaczonych dla przemysłu morskiego” rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku, potrwa do lutego 2023 roku i odbywa się we współpracy z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie. Projekt powstaje w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie Badania naukowe i prace rozwojowe, poddziałanie 4.1.4 Projekt aplikacyjny). W projekcie realizujemy dwa rodzaje prac: badania przemysłowe (etapy 1, 2, 3) i eksperymentalne prace rozwojowe (etapy 4, 5, 6, 7). Wartość realizowanego projektu jest oszacowana na kwotę 5 073 512,68 PLN, zaś pozyskane dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wyniesie 3 727 581, 56 PLN.
Zapraszamy do obejrzenia pierwszego materiału filmowego, wstępu do projektu. W kolejnych miesiącach opublikujemy materiały z kolejnych etapów prac : materiał video

poprzedni wpis następny wpis