Pliki do pobrania

Informacje prasowe

dla mediów
Request for proposal- Cranes

AWARDING ENTITY
GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością registered in Warsaw
ul. Adama Naruszewicza 9, 02 – 627 Warszawa
NIP: 525 – 24 – 62 – 406
REGON: 141981247
KRS: 0000335646

www.gdanskshipyard.pl

On behalf of GSG Towers Sp. z o.o., please find attached request for proposal for the delivery, assembly, and commissioning of the means of transport of wind tower sections, being an element of the production line for the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types.

We invite you to submit a offer.
The final deadline for the submission of proposals is set for: 6 December 2016, 15:00 hours.

Pliki do pobrania

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 10/2016


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.
Ul. Naruszewicza 9
02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 10/2016 na wykonanie dedykowanego środowiska gromadzącego dane z urządzeń produkcyjnych GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „GSG Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (3,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 10/2016. Kryteria stanowiły: cena (75% wagi) oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia (25% wagi).

Pozostałe Oferty:

  • Neu Serwis Andrzej Neufeld z siedzibą w Gdańsku  (2,25 pkt),
  • Alfax Urządzenia Biurowe Bartłomiej Świątek z siedzibą w Gdyni (1,50 pkt)
Zapytanie ofertowe nr 10/2016- wykonanie dedykowanego środowiska gromadzącego dane z urządzeń produkcyjnych

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 10/2016 na wykonanie dedykowanego środowiska gromadzącego dane z urządzeń produkcyjnych (w języku polskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  13 czerwca 2016 roku, godz. 15:00

Pliki do pobrania

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 9/2016

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 20 sierpnia 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na na modernizację zasilania w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku poprzez dostawę rozdzielni SN i NN oraz podłączenie ich do transformatora(zapytanie ofertowe nr 9/2016) zostało unieważnione.

Zapytanie ofertowe nr 9/2016 – na modernizację zasilania w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku poprzez dostawę rozdzielni SN i NN oraz podłączenie ich do transformatora


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 9/2016 – na modernizację zasilania w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku poprzez dostawę rozdzielni SN i NN oraz podłączenie ich do transformatora (w języku polskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 27 kwietnia 2016 roku, godz. 15:00.

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 8/2016

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 20 sierpnia 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę transformatora przeznaczonego do modernizacji zasilania budynku LKM GSG Towers W Gdańsku(zapytanie ofertowe nr 8/2016) zostało unieważnione.

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 8/2016


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 8/2016 – na modernizację zasilania w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku poprzez dostawę transformatora (w języku polskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 27 kwietnia 2016 roku, godz. 15:00.

Pliki do pobrania