pl
en
ff
Historia

Historia Stoczni Gdańskiej sięga roku 1844 wraz z powstaniem Królewskich Zakładów Budowy Korwet. Dwadzieścia siedem lat później stocznię przejęły Prusy, a nazwę zmieniono na Kaiserliche Werft. W 1890 roku obok stoczni powstał drugi zakład – Schichau Werft (Stocznia Schichaua). Nowa firma budowała statki transportowe, pasażersko – transportowe, pasażerskie oraz okręty wojenne. Podczas II Wojny Światowej obie stocznie pracowały na rzecz Marynarki Niemieckiej.

Po wojnie stocznie gdańskie były w dużym stopniu zniszczone. Po ich połączeniu przyjęto nazwę „Stocznia Gdańska”. Pierwszy statek, rudowęglowiec „Sołdek” zwodowano 6 listopada 1948 roku. Został wykonany na zamówienie Polskiej Żeglugi Parowej. Dwa lata później Stocznia wykonała pierwsze zamówienie eksportowe. Był to rudowęglowiec „Pierwomajsk” dla rosyjskiego armatora Sudoimport. Przez wiele lat zakład budował statki głównie dla Związku Radzieckiego i armatorów z całego świata.
W roku 1967 zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Stocznię Gdańską im. Lenina.

Podczas prywatyzacji firmy w 1990 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Skarb Państwa posiadał 61% udziałów, a reszta 39% znalazła się w rękach pracowników stoczni. Od tej chwili zmieniła się również nazwa na Stocznię Gdańską SA.

Nowa sytuacja polityczna i gospodarcza nie była łatwa dla Stoczni. Z powodu narastającego zadłużenia i niewypłacalności wobec kontrahentów w 1996 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ogłosiło upadłość spółki. Po ogłoszeniu upadłości, mimo odejścia wielu doświadczonych pracowników, produkcja statków nie została przerwana. W 1998 roku syndyk masy upadłościowej sprzedał funkcjonujący w pełni zakład Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej (będącej własnością Stoczni Gdynia S.A i firmy developerskiej EVIP Progress). Na bazie tego majątku powstała Stocznia Gdańska - Grupa Stoczni Gdynia S.A..

W sierpniu 2006 roku nastąpiło formalne wydzielenie Stoczni Gdańskiej z Grupy Stoczni Gdynia poprzez zmianę struktury własnościowej, statutu stoczni oraz jej nazwy. Nową nazwą stoczni jest obecnie Stocznia Gdańsk S.A. Rok później, w listopadzie 2007 roku, zakład został sprywatyzowany przez ukraińską spółkę ISD Polska przez przejęcie akcji i podwyższenie kapitału Stoczni. Od 2008 głównym udziałowcem Stoczni Gdańsk SA jest spółka Gdańsk Shipyard Group należąca do ukraińskiego przemysłowca Siergieja Taruty. 25% akcji firmy posiada Agencja Rozwoju Przemysłu należąca do Skarbu Państwa.

Nowy główny akcjonariusz kupił udziały w Stoczni obciążonej licznymi zaszłościami, miedzy innymi pomocą publiczną która była udzielana bez zgody Komisji Europejskiej po 2004 roku. Wysokość tej pomocy została ujawniona już po prywatyzacji w 2008 roku i spowodowała kryzys, który zakończył się przyjęciem zaakceptowanego przez Komisję Europejską planu restrukturyzacji.

Plan ten jest realizowany jest do dziś. Stocznia została w znacznej części zmodernizowana. Wspierana przez głównego akcjonariusza, przetrwała kryzys finansowy i kryzys branży okrętowej. Odzyskała możliwość rozwoju i ściśle współpracuje z innymi przedsiębiorstwami w branży oraz z Agencją Rozwoju Przemysłu. Obecnie na terenie stoczni działa cała grupa spółek, dla których główną spółką - matką jest Gdańsk Shipyard Group.
Od początku 2015 roku całą grupa zwiększa zatrudnienia, dysponuje portfelem zamówień i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe. 

W lipcu 2018 roku Agencja Rozwoju Przemysłu celem dalszego rozwoju Stoczni odkupiła za pośrednictwem swojej spółki celowej SPV Operator od Gdańsk Shipyard Group wszystkie posiadane przez Gdańsk Shipyard Group akcje Stoczni.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.