pl
en
ff
Dofinansowanie


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Nazwa inwestycji:
Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore”.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.