pl
en
ss
Przetargi

Zmiana Zapytania Ofertowego nr 23/2015

Informacja o przedłużeniu możliwości składania ofert w postępowaniu przetargowym nr 23/2015 wraz ze zmianą zakresu prac nr 23/2015 na wykonanie prac    elektroinstalacyjnych w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż termin składania ofert dotyczących zapytania ofertowe nr 23/2015 na wykonanie prac elektroinstalacyjnych w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku został przedłużony do dnia 16.07.2015 roku do godziny 15:00.

 

Ponadto pragniemy poinformować o zmianie treści Zapytania Ofertowego w zakresie usunięcia z wykazu wymaganych prac wykonania instalacji elektrycznej ogólnej na podstawie projektu nr 129978.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.