pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 6/2016- dostawa miniładowarki

  Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 6/2016 na dostawę mini ładowarki przeznaczonej do obsługi linii konserwacyjno-malarskiej będącej częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” (w języku polskim).

 Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  21 marca 2016 roku, godz. 12:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.