pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 53/2015- dostawa, montaż i uruchomienie dodatkowego zespołu śrutowniczego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 53/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie dodatkowego zespołu śrutowniczego w hali LKM GSG Towers w Gdańsku (w języku polskim).

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  17 grudnia 2015 roku, godz. 15:00.

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.