pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 44/2015- wykonanie torowisk wewnątrz hali lkm wraz z wykonaniem prac dostosowawczych

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający:
GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
ul. Adama Naruszewicza 9
02 – 627 Warszawa
www.gdanskshipyard.pl


Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 44/2015 na wykonanie torowisk wewnątrz hali LKM wraz z wykonaniem prac dostosowawczych (w języku polskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  2 listopada 2015 roku, godz. 15:00.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.