pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 42/2015- dostawa montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych

       

                                                      Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający:
GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
ul. Adama Naruszewicza 9
02 – 627 Warszawa
www.gdanskshipyard.pl

Zapytanie ofertowe nr 42/2015- dostawa montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych


Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 42/2015 na dostawę urządzeń do dostawę, montaż i uruchomienie środków do transportu sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" (w języku polskim i języku angielskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  26  października 2015 roku, godz. 15:00.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.