pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 4/2016- dostawa laserowego systemu do pomiarów geometrycznych

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu Zapytanie ofertowe nr 4/2016 na dostawę laserowego systemu do pomiarów geometrycznych przeznaczonego do kontroli jakości w związku z realizacją procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” (w języku polskim).

 Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  4 marca 2016 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.