pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 37/2015- wykonanie utwardzenia powierzchni i dodatkowej infrastruktury technicznej na placu do składowania sekcji wież wiatrowych

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

 

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 37/2015  na wykonanie utwardzenia placu wraz z wykonaniem punktów poborów mediów (w języku polskim).

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  12 października 2015 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.