pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 36/2015- wykonanie prac instalacyjnych w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 36/2015 na wykonanie pracelektroinstalacyjnych w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  12 października 2015 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.