pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 3/2016- wykonanie fundamentu pod zwijarkę

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu Zapytanie ofertowe nr 3/2016 na wykonanie fundamentu pod zwijarkę DAVI zlokalizowanego w hali COOPK – hala nr 48 d.299C – sekcja IX C/4 GSG Towers w Gdańsku  (w języku polskim).

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  9 lutego 2016 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.