pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 20/2015 na dostawę i uruchomienie transporterów rolkowych do transportu blach będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatro

 

 

Dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.