pl
en
ss
Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie suszarek do topnika będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

 02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 19/2015 2015 na dostawę, montaż i uruchomienie suszarek do topnika będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore"  (w języku polskim oraz języku angielskim).

 

 Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  26 czerwca 2015 roku, godz. 15:00.

Dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.