pl
en
ss
Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2015 na przebudowę instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towers w Gdańsku

Dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.