pl
en
ss
Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2015 na zaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk do produkcji wież wiatrowych typu

Dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013. Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjny

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.