pl
en
ss
Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie suwnicy półbramowej wraz z trawersą magnetyczną o udźwigu 30 ton

Dotyczy projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4. 5  Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki. Poddziałanie 4 .5.1  Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.