pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 1/2016- dostawa uzdatniaczy powietrza technologicznego

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 1/2016 na dostawę uzdatniaczy powietrza technologicznego dla słupowysięgników (w języku polskim).

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  22 stycznia 2016 roku, godz. 15:00.

Pliki do pobrania

arrow zapytanieofertowenr1.pdf

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.