pl
en
ss
Przetargi

Zapytanie ofertowe nr 10/2016- wykonanie dedykowanego środowiska gromadzącego dane z urządzeń produkcyjnych


                                   Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 10/2016 na wykonanie dedykowanego środowiska gromadzącego dane z urządzeń produkcyjnych (w języku polskim).

 Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  13 czerwca 2016 roku, godz. 15:00

Pliki do pobrania

arrow zapytanieofertowe10.pdf

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.