pl
en
ss
Przetargi

Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie linii technologicznej przygotowania powierzchni sekcji wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 4/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w poniżej przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 4/2015 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie linii technologicznej przygotowania powierzchni sekcji wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” w Hali LKM2 GSG Towers Sp. z o.o. w Gdańsku (w języku polskim oraz języku angielskim).Zapraszamy do złożenia oferty.

Termin składania ofert upływa 29 marca 2015 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.