pl
en
ss
Przetargi

Zaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk- Zapytanie Ofertowe nr 33/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 33/2015 na zaprojektowanie, dostawę i montaż torowisk do produkcji wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore" na hali produkcyjnej GSG Towers w Gdańsku  (w języku polskim i języku angielskim).

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  4 września 2015 roku, godz. 15:00.

 

REQUEST FOR PROPOSALS No. 28/2015

design, delivery and  assembly of  tracks

GSG Towers Sp. z o.o. in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, please find attached request for proposals No. 33/2015 for the design, delivery and  assembly of  tracks for the production of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types at production hall at GSG Towers in Gdańsk (in Polish and English).

 

We invite you to submit a offer. The final deadline for the submission of proposals is set for: 4  September 21015, 15:00 hours.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.