pl
en
ss
Przetargi

Wykonanie fundamentu pod zwijarkę DAVI MCB 3070 WT- Zapytanie Ofertowe nr 21/2015

 

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładamy Państwu zapytanie ofertowe nr 21/2015 wraz z załącznikami (dokumentacją techniczną) na wykonanie fundamentu pod zwijarkę DAVI MCB 3070 WT zlokalizowanego w hali COOPK – hala nr 48 d.299C – sekcja IX C/4 GSG Towers w Gdańsku.

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa  10 lipca 2015 roku, godz. 15:00.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.