pl
en
ss
Przetargi

Wykonanie estakady i podtorza dla zainstalowania suwnicy półbramowej- ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26/2016


 

Gsg  Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w załączeniu przedkładam Państwu zapytanie ofertowe nr 26/2015wraz z załącznikami na wykonanie estakady i podtorza dla zainstalowania suwnicy półbramowej na placu technologicznym przy południowej ścianie hali nr 48 GSG Towers w Gdańsku wraz z załącznikami (w języku polskim).


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.