pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 7/2016

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 7/2016 na wykonanie utwardzenia powierzchni placu przy hali LKM 2 GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Bagger Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przodkowie (83-304) Kczewo 80”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (5,90) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 7/2016. Kryteria stanowiły: cena (90% wagi)) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

Pozostałe Oferty:

1)      Trakt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (4,80 pkt.)

2)      Firma Usługowo Budowlana Witold Cygert- (4,10 pkt.)

3)      Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (3,30 pkt.)

4)      Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (2,20 pkt.)

5)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Szarafin Tomasz Szarafin- (1,40 pkt.)

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu oraz złożenie Oferty.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.