pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 36/2015


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 36/2015 na wykonanie prac instalacyjnych w Hali LKM2 GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Rusztowaniowe Budros Sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,00) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 36/2015. Kryteria stanowiły: cena (75% wagi), oraz okres udzielonej gwarancji (25% wagi).  

 Pozostałe Oferty:

1)      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Szarafin- Tomasz Szarafin (1,00 pkt),

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.