pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 3/2016

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 3/2016 na wykonanie projektu wykonawczego i fundamentu pod zwijarkę DAVI zlokalizowanego w hali COOPIK- hala nr 48 d. 299 C- sekcja IX C/4 GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ulicy Warszawskiej 135”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 3/2016. Kryteria stanowiły: cena (80% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (20% wagi). 

Pozostałe Oferty:

1)      Usługi Budowlane Rafking Dariusz Puchała z siedzibą w Wola Kopcowa (26-001) przy ulicy Cicha 20 (1,2 pkt)

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.