pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty- Zapytanie Ofertowe nr 22/2015


Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Ul. Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 22/2015 na dostawę defektoskopu ultradźwiękowego i głowic przeznaczonych do kontroli jakości za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Biuro Techniczno-Handlowe Testing Sobek-Urbańczyk-Perończyk Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach(40-065), przy ulicy Mikołowskiej 100”.  Jednocześnie informujemy, iż Oferta złożona przez Olympus Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ulicy Suwak 3 została odrzucona z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie specyfikacji technicznej, określonej w pkt. 4.1 Zapytania Ofertowego nr 22/2015 ( w zakresie dostawy głowic).

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.