pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 26/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 26/2015 na wykonanie estakady i podtorza dla zainstalowania suwnicy półbramowej na placu technologicznym przy południowej ścianie hali nr 48 GSG Towers w Gdańsku za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Elzambud Sp. z o.o.” z siedzibą w Elblągu.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.