pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 24/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 Zamawiający: GSG Towers Sp. z o.o.

Naruszewicza 9

02-627 Warszawa

 Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 24/2015 na dostawę półautomatów spawalniczych przeznaczonych do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych „onshore” i „offshore”za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Figel Sp. z o.o.” z siedzibą w Gdańsku. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (4,0) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 24/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  

Pozostałe oferty:

  1. Edmund Kwidziński EKOD Hurtownia Artykułów Przemysłowych z siedzibą w Gdyni(2,85 pkt)

  2. Fronius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (1,50 pkt)

  3. Cloos-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (2,15 pkt)

Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu oraz złożenie Oferty.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.