pl
en
ss
Przetargi

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym nr 15/2015

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nr 15/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie suwnicy półbramowej wraz z trawersą elektromagnetyczną o udźwigu 30 ton za najkorzystniejszą uznana została Oferta złożona przez „Fabryka Urządzeń Dźwigowych S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (05-300), przy ulicy K. Sosnkowskiego 1”. Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów (2,65) w oparciu o kryteria oceny określone w Zapytaniu Ofertowym nr 15/2015. Kryteria stanowiły: cena (65% wagi), czas reakcji serwisu (15% wagi), dostępność części zamiennych (10% wagi) oraz okres udzielonej gwarancji (10% wagi).  Jednocześnie informujemy, iż Oferta złożona przez Polish Baltic Company PHZ Sp. J. z siedzibą w Gdańsku (80-257), przy ulicy Słowackiego 69/1 została odrzucona z uwagi na niespełnienie wymagań w zakresie specyfikacji technicznej, określonej w pkt. 4.1 Zapytania Ofertowego nr 15/2015.

 Pozostałe oferty:

  1. Zakłady Produkcyjno-Usługowe Maran Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ulicy Budowlanych 42 (2,35 pkt)

  2. Carl Stahl Tech Service Sp. z o.o., z siedzibą w Cychrach (74-404), przy ulicy Spokojnej 3 (1,0 pkt)

 Dziękujemy Państwu za udział w postępowaniu oraz złożenie Oferty.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.