pl
en
ss
Przetargi

Unieważnienie przetargu nr 13/2015

Szanowni Państwo,

 

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 11 czerwca 2015 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na przebudowę instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towers w Gdańsku (zapytanie ofertowe nr 13/2015) zostało unieważnione.

 

Jednocześnie informujemy, iż postępowanie w przedmiocie udzielenia zamówienia na przebudowę instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towers w Gdańsku zostanie ponownie przeprowadzone poprzez skierowanie w dniu 11 czerwca 2015 roku zapytania ofertowego nr 18/2015 do potencjalnych dostawców oraz umieszczenie jego treści na stronie  internetowej Zamawiającego:www.gdanskshipyard.pl

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.