pl
en
ss
Przetargi

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 46/2015

 

                                                                      

                                   Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

 

Szanowni Państwo,

 W związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż termin składania ofert dotyczących zapytania ofertowe nr 46/2015 na dostosowanie komory do potrzeb metalizacji został przedłużony do dnia 05.11.2015 roku do godziny 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.