pl
en
ss
Przetargi

Przedłużenie terminu składania ofert - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32/2015

                                  


 Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 

Zamawiający:

GSG Towers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

ul. Adama Naruszewicza 9

02 – 627 Warszawa

www.gdanskshipyard.pl

 Szanowni Państwo,

 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż termin składania ofert dotyczących zapytania ofertowe nr 32/2015 na dostawę, montaż i uruchomienie zwijarki do zwijania blach sekcji wież wiatrowych będących częścią linii produkcyjnej do realizacji procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore"

został przedłużony do dnia 21.08.2015 roku do godziny 15:00.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Extension of the deadline for submission of tenders

 

Dear Sirs,

 

in connection with realization of project ‘Creation of a new production facility for wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types’ performed under the Innovative Economy Operational Programme 2007 – 2013 Priority axis 4 Investments in innovative ventures, Action 4.5. Support for investments of high importance for the economy, Sub-measure 4.5.1. Support for investments in the production sector, pleased be informed that, that the deadline for submission of tenders for inquiries No. 32/2015 for the delivery, assembly and commissioning winder for winding sheet metal sections of wind towers, being an element of the production line for the processes of longitudinal welding, flange welding, the processes of erection and girth welding of wind towers of the ‘onshore’ and ‘offshore’ types It has been extended until 21.08.2015 until 15:00.


Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.