pl
en
ss
Przetargi

Przedłużenie przetargu 22/2015

 

Informacja o przedłużeniu możliwości składania ofert w postępowaniu przetargowym nr 22/2015

 

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż termin składania ofert dotyczących zapytania ofertowe nr 22/2015 na dostawę defektoskopu ultradźwiękowego i głowic przeznaczonych do kontroli jakości w związku z realizacją procesów spawania wzdłużnego, spawania kołnierzy, procesów montażu i spawania obwodowego dla wież wiatrowych typu "onshore" i "offshore"

 

został przedłużony do dnia 15.07.2015 roku do godziny 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.