pl
en
ss
Przetargi

Przebudowa instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towers w Gdańsku - Zapytanie ofertowe nr 13/2015

GSG Towers Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, w przedkładam Państwu poniżej do pobrania zapytanie ofertowe nr 3/2015 na przebudowę instalacji elektrycznych i gazowych w związku z prowadzoną inwestycją rozbudowy fabryki wież wiatrowych w hali produkcyjnej nr 48 GSG Towees w Gdańsku.

Zapraszam do złożenia oferty. Termin składania ofert upływa 18 maja 2015 roku, godz. 15:00.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.