pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 9/2016

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 20 sierpnia 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na na modernizację zasilania w budynkach LKM GSG Towers w Gdańsku poprzez dostawę rozdzielni SN i NN oraz podłączenie ich do transformatora(zapytanie ofertowe nr 9/2016) zostało unieważnione.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.