pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 47/2015

                                   

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 24 lutego 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż kontenerów do realizacji prac o charakterze wykończeniowym/zdawczym przed badaniem NDT (zapytanie ofertowe nr 47/2015) zostało unieważnione.

 

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.