pl
en
ss
Przetargi

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego nr 44/2015

                                   Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

 Szanowni Państwo,

 w związku z realizacją projektu pt. „Utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wież wiatrowych typu „onshore” i „offshore” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.5. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.1. Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym, informujemy, iż w dniu 19 lutego 2016 roku postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie torowisk wewnątrz hali LKM wraz z wykonaniem prac dostosowawczych (zapytanie ofertowe nr 44/2015) zostało unieważnione.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację jego polityki prywatności.